Добредојдовте!

ЦИС-Македонија - Услуги за сертификација и информативна сигурност д.о.о.

x

Системски сертификации

 • Информативна сигурност (ИСО 27001, ИСО 27019, ТИСАКС)

 • Заштита на податоци (ИСО 27701) 

 • Клауд услуги (ИСО 27017, ИСО 27018) 

 • Информатички услуги (ИСО 20000-1) 

 • Дата центри (ЕН 50600)

 • Деловен континуитет (ИСО 22301)

x

Лични сертификации

 • Менаџер за информативна сигурност според ИСО 27001

 • Аудитор за информативна сигурност според ИСО 27001

.
.
.
.
.
.

.

Придобивки

 • Висок квалитет на проверките со додадена вредност за организацијата 

 • Искусен тим од аудитори со долгогодишна пракса во инфромативната сигурност 

 • Комбинирани проверки за сите ИСО системи на управување 

 • Комбинирани проверки за ИСО 27001 и ИСАЕ 3402 

 • Активни сме  во преку 30 земји

 • Меѓународно ценети и признаени сертификати

.

за повеќе информации за нашите услуги:

weiter auf deutsch   continue in english

Контакт

Георги Милев

+43 1 532 98 90