Vitajte

CIS – Certification & Information Security Services, s.r.o.

x

Systémová certifikácia

 • Informačná bezpečnost (ISO 27001, ISO 27019, TISAX)
 • Ochrana údajov (ISO 27701)
 • Cloud computing (ISO 27017, ISO 27018)
 • IT služby (ISO 20000-1)
 • Dátové centrá (EN 50600)
 • Riadenie kontinuity podnikania (ISO 22301)

x

Vzdelávanie a certifikácia osôb

 • Manažér bezpečnosti informácií podľa ISO 27001
 • Audítor bezpečnosti informácií podľa ISO 2700

.
.
.
.
.
.

.

Benefity

 • Vysoko kvalitné manažovanie auditu s pridanou hodnotou pre organizáciu
 • Skúsený audítorský kolektív s dlhoročnou praxou IS
 • Kombinované audity pre všetky systémy riadenia ISO
 • Kombinované audity pre ISO 27001 s ISAE 3402
 • Medzinárodne aktívny v približne 30tich krajinách
 • Dobrá povesť získaných certifikátov

.

Viac informácií o našich službách:
české stránky   slovenské stránky

Kontakt

Matúš Kisela

+43 1 532 98 90